De lente was voelbaar…

De lente komt van ver, ik hoor hem komen
en de boomen hooren, de hooge trilboomen,
en de hooge luchten, de hemelluchten,
de tintellichtluchten, de blauwenwitluchten,
trilluchten.

O ik hoor haar komen,
o ik voel haar komen,
en ik ben zoo bang
want dit is het siddrend verlang
wat nu gaat breken —

o de lente komt, ik hoor hem komen
hoor de luchtgolven breken
rondom rondom mijn hoofd,
ik heb het wel altijd geloofd,
nu is hij gekomen.

Dit was het vers waarmee we de workshop begonnen, een vers van Herman Gorter. Over de lente, het ontkiemen, zo veelbelovend maar ook zo spannend.…

Lente energie

Vier vrouwen gingen op zoek naar de lente in zichzelf. Welke kiem ligt er al in je besloten en mag nu ontspruiten?

En daarmee ook zo verbonden: wat laat je achter en hoe lastig kan dat ook nog zijn, dat wat je zo na is, je ook zo gediend heeft een nieuwe plek geven? Het mag ook welkom geheten worden. Als een ongenode gast. Wat ons spontaan leidde naar een ander gedicht, ‘De Herberg’, van Rumi.

En kijk, wat een prachtige bloemen er gemaakt zijn. De lente energie was voelbaar. Het speelse onderzoek, het schrijven en scheuren…en de systemische verkenning: Hoe is het om de bloem in jezelf tot bloei te laten komen….

Zo verschillend de bloemen, zo verschillend de processen, maar ook zoveel overeenkomsten. De vier vrouwen die hun eigen leven en pad onderzochten, deelden met elkaar, verschillende verhalen, en toch ook zoveel herkenning.

En Sinne liep er tussendoor, en koos haar plek midden in het veld. En volgens ons zag ze dat het goed was…

De hoofdrolspelers

Verkenningsplaats, systemisch, opstelling

Dit zijn ze, de hoofdrolspelers van de avond in de Systemische Verkenningsplaats met de verhalentafel. Zij maakten de herinneringen en verhalen los.

Verhalen vertellen

De echte hoofdrolspelers, de deelnemers, werden met ‘de Verhalentafel’ uitgenodigd en geïnspireerd tot het vertellen van verhalen. En echt, iedereen kan verhalen vertellen. Iedereen heeft ze ook, zeer divers en heel persoonlijk.

Deze keer gingen ze onder andere over nieuwe kansen en vertrouwen, breuklijnen en fragmentatie, een onbevangen jeugd, over hoe de liefde weer onvoorwaardelijk kon gaan stromen, plannen voor de toekomst en voornemen tot openheid, vertrouwen en overview.

De verhalentafel is een mooie ingang om te ontdekken wat van waarde is, waar je mag rusten, hoe je verbonden bent, waar je nog wat te doen hebt.

‘Wat een rijkdom!’ reviewde een deelnemer. En dat is het ook, rijkdom aan verhalen en ook rijkdom om ze zo samen te delen. Een verteld verhaal is een gezien verhaal. En een gezien verhaal geeft ruimte.

Systemisch onderzoek

Er was ook gelegenheid om met een opstelling thema’s verder te onderzoeken. Een intense manier om een thema echt te laten landen, waardoor de rol helderder kan worden en het thema gevoeld een plek kan krijgen.

Trouwens, er was ook nog een giraffe, maar die kon ik niet op de foto zetten omdat die even mocht blijven. Om te helpen herinneren, want dat was even nodig.

Wat een rijkdom!

Dat kan ik helemaal maar beamen.

Growing up

Wij hebben als mensen allemaal iets met elkaar gemeen, we groeien namelijk allemaal op. Maar in welk nest je geboren wordt, in welke omgeving je opgroeit is van grote invloed op je ontwikkeling.
Met deze storybox ‘Growing up’ probeer ik daarover iets los te weken, iets aan te raken.

Lees verder “Growing up”

Op de leestafel…..Hundertwasser

Op mijn leestafel heb ik graag ter inspiratie boeken liggen. Nu ligt er een boek over Friedensreich Hundertwasser (1929-2000). Wat een bijzonder kunstenaar!

Velen kennen hem wel als de architect van gebouwen en wijken, bijvoorbeeld in Oostenrijk. Hij maakte ook veel schilderijen. Al jong was hij gefascineerd door schilderijen waarop bomen bijna als menselijke gedaanten afgebeeld waren maar ook door schilderijen waarop de schilder als het ware de huid van een gebouw had kunnen treffen, alsof het zacht en aanraakbaar was, zoals Egon Schiele dat kon doen. Lees verder “Op de leestafel…..Hundertwasser”