bronnen

Als therapeutisch coach heb ik een paar belangrijke uitgangspunten die ten grondslag liggen aan hoe ik graag werk in begeleiding. Die beschrijf ik hieronder. Daarnaast put ik uit vele andere bronnen en kennis zoals NLP, TA, EFT, Systemisch werk en opstellingen. Die breedte is fijn om te kunnen kiezen wat de situatie echt nodig heeft, omdat bij elk verhaal, elk mens, een andere invalshoek past.

Liefde

De eerste en meest essentiële bron waarmee ik wil beginnen is Liefde. Liefde is wat wij allemaal zijn en wat alles om ons heen is, ook al lijkt dat in eerste instantie niet zo. Voor mij zelf een waardevol houvast in mijn leven en werken. Met liefde als levensmotto wordt alles vreugdevol en sprankelend. Waar wij de liefde niet herkennen hebben we pijn en moeite met het leven. Zodra we op die momenten de Liefde weer kunnen ontdekken verschijnt de zon in ons leven. 

Secure Bases

In ons leven is van invloed hoe wij zijn opgegroeid. Uit wat voor nest kom je en wat heb je daar geleerd? Hoe was de verdeling tussen veiligheid en uitdaging, wie waren personen of omstandigheden waarbij je veiligheid  kon ervaren en die je ook uitdaagden om er op uit te gaan? Met andere woorden, wie of wat waren ‘Secure Bases’ in jouw leven en wie zijn dat nu?

‘Een secure base is een persoon, dier, ding, ervaring of omstandigheid die je enerzijds veiligheid biedt en anderzijds ook uitdaagt te groeien’.

Het maakt voor ons leven en handelen in het hier en nu veel uit wat onze welke ervaringen we in de loop van ons leven hebben opgedaan en hoe wij daarmee zijn omgegaan.
In begeleiding onderzoeken we jouw Secure Base landschap, je krijgt zicht op jouw verhaal.

De Transitiecirkel


De transitiecirkel geeft ons houvast in dit onderzoek naar hoe we zijn gehecht en wat de betekenis en het gevolg  is voor ons leven. De cirkel geeft veel inzicht in hoe wij omgaan met veranderingen, verlies, rouw en betekenisgeving. De cirkel geeft handvatten in hoe wij weer verder kunnen na afscheid, hoe we met nieuwe omstandigheden contact kunnen maken, hoe we kunnen groeien.

Systemisch werk

Wij leren en ontwikkelen ons van kinds af aan binnen systemische contexten, ons gezin, de school, het dorp, ieder met een eigen dynamisch krachtenveld. Wij dragen allemaal de blauwdruk van ons eerste systeem, het gezin van herkomst, met ons mee. Hoe we daar geleerd hebben om te gaan met situaties, onze interactiepatronen, herhalen we later onbewust in andere situaties en systemen.  Denk daarbij bijvoorbeeld aan het huidige gezin of de werkcontext. Wat vroeger zo effectief bleek, is dat nu soms nog, maar vaak ook helemaal niet. Dan heeft onze reactie niet het gewenste effect. In systemisch werk kijken we naar de herkomst van interactiepatronen en zoeken we naar een manier om daar een nieuwe ruimte te ontwikkelen.

De Muzen

‘De muzen geven onze ziel een stem’

Onderzoek van rouw, verlies en levensthema’s gaat niet over ratio. Ratio en schema’s kunnen ons helpen begrijpen maar niet echt laten doorvoelen van wat speelt. Terwijl deze thema’s juist altijd gaan over ons gevoel, onze energie, de beweging van onze ziel.  Waar zit de pijn, hoe kunnen we weer helen. Juist de muzen kunnen ons in contact brengen met het onbewuste, het pijnlijke en het mooie, ons raken en daardoor veel inzicht geven.

Lichaamswerk 

Het lichaam vertelt ons vaak hoe het met ons gaat. Of we het horen is wat anders. Met lichaamsgerichte bewustwordings-, ontspannings- en ademhalingsoefeningen kunnen we meer te weten komen over onszelf. Het kan enerzijds helpen bij het traceren en helen van oude pijn en anderzijds ook ons bewust maken van fysieke onrust en ontspanning geven. Daarmee ruimte maken voor nieuwe energie.
Ook maak ik gebruik van Reiki en Chi Kung.

Professionalisering
Als professional laat ik ook mijzelf coachen en vind ik het belangrijk om mijzelf ook altijd bij te scholen. Hier kun je meer vinden over mijn opleiding.

Ethische code
Ik werk volgens de ethische code van Phoenix-opleidingen.