Growing up

Wij hebben als mensen allemaal iets met elkaar gemeen, we groeien namelijk allemaal op. Maar in welk nest je geboren wordt, in welke omgeving je opgroeit is van grote invloed op je ontwikkeling.
Met deze storybox ‘Growing up’ probeer ik daarover iets los te weken, iets aan te raken.

Bij het kijken naar deze box kun je jezelf een paar vragen stellen:
Wie was ik zelf als kind? Herinner ik me dat nog? Wat deed ik graag en hoe voelde ik me? Wat leerde je al snel niet meer of juist wel te doen?

Met dit onderzoek kom je al snel uit bij het nest, de omgeving waarin je opgroeide. Wie waren jouw voorbeelden? Wat zag je om je heen? Wie waren jouw secure bases, aan wie trok je je op of van wie was je afhankelijk?

Hoe heeft dit je leven, doen en laten beïnvloed?

Ik geef toe, dit zijn misschien wel veel en vooral ook heel impactvolle vragen. Maar daarom misschien echt waardevol om eens bij stil te staan.

Als je dan toch bezig bent, kijk dan eens naar het hier en nu en jouw rol.
Waar sta je nu? Ben je wie je wil zijn?

En…… last but not least….voor wie ben jij nu een voorbeeld, thuis of op je werk?