begeleiding bij verlies

Als verliezen groot of heel onverwacht zijn, kunnen ze veel impact hebben. Het verlies van een dierbare kan heel ingrijpend zijn. Ook het verlies van een baan of verlies van collega’s, verlies van gezondheid of verlies door scheiding kan veel teweeg brengen.
Het kan ook zijn dat een verlies van langer geleden door bepaalde omstandigheden plotseling aandacht gaat vragen. Dan hebben we (alsnog) te rouwen en kan het lastig zijn om je weg weer te vervolgen, de draad van het leven weer op te pakken.

het verlies verweven in je leven

Dat kan een hele pijnlijke en spannende klus zijn en is het heel fijn als je omgeving je steunt. Soms is dat niet helemaal genoeg. Het kan zijn dat ook de mensen in je omgeving rouwen en misschien hebben zij hele andere behoeftes daarin. Dan kun je hulp zoeken bij een professional om jouw in het proces te begeleiden, je inzicht te geven in jouw proces.
Je bent van harte welkom!