rituelen

Rituelen helpen ons om een overgang te kunnen maken. Met rituelen geven we betekenis aan wat ons is overkomen, wie of wat we hebben verloren. Rituelen markeren de overgang naar een nieuwe situatie,  waar we afscheid van willen nemen en waar we naar toe willen bij een nieuwe stap of verandering.
Rituelen maken het mogelijk af te sluiten en bieden de opening om weer contact te maken met het nieuwe. Het helpt ons weer verder te gaan.

Wij kennen de rituelen rond afscheid bij overlijden. Maar ook bij andere verliezen en grote veranderingen helpen  rituelen ons de overgang te maken.
Bij veranderingen in organisaties zijn rituelen een belangrijke stap om over te gaan naar een nieuwe situatie. Het is helpend om waardering te geven aan wat geweest is, juist als het moeilijk is om het achter te laten. Om te zien wat zo dierbaar was maar wat niet meer nu niet meer dient. Het is dan ook belangrijk dat het ritueel met zorg en aandacht en echte betrokkenheid een plek krijgt. Dan kan er werkelijk ruimte ontstaan voor de volgende fase.

Rituelen laten ons voelen wat zo belangrijk was of nog is

Soms is het niet mogelijk afscheid te nemen. Omdat er niet echt een speciaal moment was, of omdat je niet aanwezig kon of mocht zijn bij een ritueel.
Dan is het mogelijk om alsnog een rituele bijeenkomst met dierbaren of belangrijke personen te organiseren. Het samen delen geeft betekenis en ruimte om veerkracht aan te spreken.
Door te samen te gedenken, herdenken, betekenis te geven kan onze ziel weer ruimte vinden voor het nieuwe in het leven.

Niet alleen rituelen bij afscheid zijn van waarde, ook het vieren van een gebeurtenis, overgang of het nieuwe is heel waardevol bij transitie. Denk daarbij ook aan het vieren van mijlpalen in een proces.
Of het nu gaat om transitie in een bedrijf of in een mensenleven. Het helpt ons om verder te kunnen gaan.

Het is belangrijk dat degenen voor wie het ritueel is er ook invloed op hebben. Ik begeleid en ondersteun dit proces met om te komen tot een betekenisvol ritueel.