online-afspraak-particulier

Online afspraak

Het is mogelijk om, aanvullend aan een coachtraject, online bijeenkomsten af te nemen. Dit kan om verschillende redenen een mooie toevoeging zijn.

Kosten:

half uur € 45,-

strippenkaart 5 x half uur  € 215,-

Geen BTW verschuldigd.

Volledig online traject

Ook een volledig online traject is mogelijk. Dit is in sommige gevallen een heel goed alternatief zijn voor coaching met fysieke bijeenkomst. Of dit voor jou en jouw vraag een goede manier is bepalen we in overleg en na een uitgebreid intake gesprek. Neem voor informatie en kosten contact op.